سامانه تغذیه موسسه آموزش عالی امام جواد ع
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه دانشجويان محترم : نام کاربري ، شماره دانشجويي و کلمه عبور به صورت پيش فرض عدد يک مي باشد. توصيه مي شود رمز ورود را حتما تغيير دهيد.
جهت رزرو غذا تا ساعت 22 روز قبل فرصت داريد رزرو ناهار و شام آن روز را انجام دهيد.